Помогите..напиши не большое..рассказ..мне нужно к пятнице..пожалуста...на лубую тему..можно на русском)

Невялікае апавяданне пра словы з вялікай літары.

Якiя словы пiщуцца з вялiкай лiтары?

З вялiкай лiтары пiшуцца iмёны, iмёны па бацьку, прозвiшчы людзей; клiчкi жывёл, птушак i iншых iстот; назвы мораў, рэк, азёраў, краiн, гарадоў, вёсак, вулiц; назвы
астранамiчных аб’ектаў (Юпiтэр, Андрамеда); прыметнiкi, утвораныя ад слова Бог: Божы суд, Божы храм, Божая
мiласць; iмёны легендарных i мiфiчных
асоб: Зеўс, Венера, Жыжаль, Пярун; першае
слова ў найменнях рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання i iншых
арганiзацый: Мiнiстэрства эканомiкi Рэспублiкi Беларусь, Беларускi
дзяржаўны ўнiверсiтэт, Еўрапейскi саюз, Мiжнародны алiмпiйскi камiтэт i iншыя; словы або спалучэннi слоў, якiя з’яўляюцца
афiцыйнымi назвамi асобы по вышэйшых дзяржаўных i рэлiгiйных пасадах:
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь, Прэм’ер-мiнiстр Рэспублiкi Беларусь, Папа
Рымскi, Патрыярх Маскоўскi.

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Беларуская мова.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
© УчиРУНЕТ